Algemene Voorwaarden

Deze volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.voyagesjourneys.com (hierna de "website" genoemd) en zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden door Portugal 720/2 Unipessoal, Lda (waarnaar wordt verwezen als "Voyages & Journeys" voor commerciële doeleinden). Aangezien dit van invloed is op uw wettelijke rechten, dient u naast ons privacybeleid ook de algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

 

1. Acceptabel gebruik:

Het is in strijd met de wet om producten of diensten van Voyages & Journeys te kopen onder een valse naam, of met een ongeldige creditcard of andere betaalmethode. Frauduleuze gebruikers kunnen worden vervolgd in de ruimste zin van de wet.

 

2. Zoals het is:

Tenzij anders overeengekomen, worden alle producten, diensten, advies, koopwaar en informatie die beschikbaar zijn via deze website geleverd op een "as is", "zoals beschikbaar" basis, zonder garanties, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder het bovenstaande te beperken, wordt er geen garantie of garantie gegeven met betrekking tot: (i) de aankoop van een product of dienst; (ii) het ontvangen van de laagst beschikbare prijs voor goederen en / of diensten; (iii) de beschikbaarheid van producten en / of diensten; (iv) het ontbreken van fouten in het gebruik van deze website en de daarmee verband houdende producten of diensten; (v) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze website; (vi) de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van alle informatie-inhoud, gegevens, service, advies of product die via deze website wordt aangeboden of beschikbaar is; of (vii) de prestatie of niet-prestatie van deze website. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze website op eigen risico is.

 

3. Algemene aansprakelijkheidsbeperking:

De verantwoordelijkheid van Voyages & Journeys is beperkt tot het maximale bedrag vereist door de toezichthouder in Portugal en volgens zijn burgerlijke aansprakelijkheid. Voyages & Journeys, met inbegrip van bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen of andere dienstverleners (gezamenlijk gedefinieerd als de "gedekte partijen"), zullen in geen geval aansprakelijk zijn buiten de limieten voorzien door de burgerlijke aansprakelijkheid. Verder aanvaarden de gedekte partijen geen verantwoordelijkheid voor enige schade en / of vertraging als gevolg van annuleringen, tekorten, ziekte, diefstal, arbeidsgeschillen, quarantaine, overheidsbeperkingen, weersomstandigheden of oorzaken buiten de controle van de gedekte partijen. Gedekte partijen zijn niet verantwoordelijk voor het niet naleven van deze Algemene voorwaarden door een provider, noch voor het niet naleven van de toepasselijke wetgeving door een provider.

 

Indien, niettegenstaande het bovenstaande, een van de gedekte partijen aansprakelijk wordt geacht voor enig verlies of enige schade met betrekking tot het gebruik van deze website, gaat de klant ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van een dergelijke partij in geen geval hoger zal zijn dan de vergoeding of vergoeding die de klant zou betalen. hebben met de respectieve service.

 

Desalniettemin zal Voyages & Journeys haar uiterste best doen om haar klanten bij te staan ​​in geval van niet-naleving door andere partijen of enige verstoring van de gewenste dienst, met als doel de klant het gecontracteerde product of de dienst te leveren.

4. E-mailbeleid:

Voyages & Journeys kan u e-mailberichten sturen over speciale aanbiedingen, nieuwe functies, diensten, producten en andere relevante informatie. Als u echter geen e-mailberichten over producten en diensten wilt ontvangen, neem dan contact met ons op of meld u af, en u wordt uit de database verwijderd.

 

5. Boekingen en reserveringen:

Wanneer de klant boekt en een reservering maakt, moet hij 100% van de totale prijs van de gekochte dienst betalen. Als de door de klant geboekte reis een gecombineerd programma is, dat niet onderhevig is aan automatische reserveringsprocedures, wordt een aanbetaling van 50% gedaan en de resterende 50% wordt betaald tot 90 dagen voor aanvang van de reis (kan minder zijn, afhankelijk van op de gecontracteerde diensten).

 

Uitzonderingen worden gemaakt wanneer leveranciers afwijkende betalingscondities eisen, ongeacht de reservering anticipatie, waarbij de condities van die leveranciers prevaleren. Indien van toepassing, dient de klant op de hoogte te worden gesteld van het te betalen bedrag zodra hij op de hoogte is van de prijs.

 

De vooraf vastgestelde betaling dient te worden gedaan om de reservering te bevestigen. Reserveringen zijn afhankelijk van de bevestiging van alle diensten door leveranciers.

6. Vluchtreserveringen:

De verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid, tijd, type uitrusting, tussenstops en luchthaveninformatie ligt volledig bij luchtvaartmaatschappijen. De klant dient de vluchttijd (en) opnieuw te bevestigen bij de luchtvaartmaatschappij. Voyages & Journeys kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen in vluchttijden door luchtvaartmaatschappijen.

 

Prijsinformatie verstrekt door de zoekfunctie of reisadviseur is gebaseerd op de beschikbaarheid van vluchten voor die tijd en in ieder geval voor 1 passagier. De vermelde prijzen zijn mogelijk exclusief extra services zoals bijvoorbeeld maaltijden aan boord, bagage, check-in, etc. De klant zal, indien niet geïnformeerd op het moment van de reservering, contact opnemen met Voyages & Journeys.

 

De tarieven zijn doorgaans restrictief en kunnen niet worden gerestitueerd; deze informatie wordt voor reservering ter beschikking gesteld.

 

Voyages & Journeys is niet verantwoordelijk voor eventuele bagage. De opdrachtgever heeft de plicht om een ​​klacht in te dienen bij de dienstverlenende entiteit in geval van aftrek, beschadiging of vernietiging van zijn bagage. In geval van schade aan zijn bagage moet de klacht onmiddellijk na de schade, uiterlijk binnen 7 dagen na levering ervan, schriftelijk aan de vervoerder worden gericht. Als er vertraging is bij het afleveren van de bagage, moet de klacht worden ingediend binnen 21 dagen na aflevering ervan.

 

De klant moet alle geldige persoonlijke en familiedocumenten hebben (identiteitskaart, militaire documenten, reistoestemming voor minderjarigen, visa, vaccinatiecertificaat en andere die mogelijk ook vereist zijn). Voyages & Journeys wijst elke verantwoordelijkheid af voor het weigeren van visa of het niet verlenen van toestemming om het buitenland binnen te komen; de eventuele kosten die de opdrachtgever hiermee maakt, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7. Reserveringen voor accommodatie:

Voyages & Journeys biedt accommodatie aan via haar website, via callcenters voor reserveringen en / of direct contact. Leveranciers zijn volledig verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en tarieven van de accommodatie. De vermelde tarieven zijn dynamisch en kunnen worden gewijzigd als de reservering niet onmiddellijk wordt gemaakt.

 

Eventuele speciale verzoeken worden gemeld aan de dienstverlener en kunnen niet worden gegarandeerd door Voyages & Journeys. De aanbieder stelt een beschrijving van zijn gebouwen en diensten ter beschikking en is de enige verantwoordelijke voor de verstrekte informatie.

 

In- en uitchecktijden, maaltijdplannen en drankjes kunnen variëren en indien de klant niet op de hoogte is gebracht op het moment van reservering, dient hij contact op te nemen met Voyages & Journeys.

 

8. Autoverhuur:

Voyages & Journeys treedt op als tussenpersoon tussen de klant en het autoverhuurbedrijf en stuurt de autohuuraanvragen rechtstreeks door naar een derde partij.

 

De geselecteerde leverancier is verantwoordelijk voor prijsinformatie, type voertuig, afleverlocatie en alle andere informatie met betrekking tot de autoverhuur. De klant is bij het accepteren van de reservering onderworpen aan de voorwaarden van het autoverhuurbedrijf.

 

Voyages & Journeys is niet verantwoordelijk voor het in gebreke blijven van een leverancier.

 

9. Wijzigingen en annuleringen:

Indien leveranciers van de reis in kwestie toestaan ​​dat een klant, ingeschreven voor een bepaalde reis, zijn abonnement wil wijzigen naar een andere reis of naar dezelfde reis met vertrek op een andere datum, of een andere mogelijke wijziging, zal hiervoor een tarief betalen, plus de kosten in verband met die wijziging.

 

Wanneer er redelijke redenen zijn die buiten de controle van Voyages & Journeys liggen, kan Voyages & Journeys de volgorde van routes wijzigen, de vertrektijden wijzigen of een van de voorziene hotels vervangen door andere van een vergelijkbare categorie en locatie, waarbij de klant op de hoogte wordt gehouden van die wijziging zodra zij zijn zich hiervan bewust geworden.

 

Genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten van diensten en wisselkoersen die van kracht zijn op de datum van publicatie. Daarom zijn ze onderhevig aan verandering als gevolg van transport- of brandstofkosten, invoerrechten, belastingen, tarieven en wisselkoersschommelingen vóór de reisdatum. In geval van wisselkoersschommelingen wordt bij de berekening rekening gehouden met het verschil tussen de wisselkoers die van kracht is op de publicatiedatum en de datum waarop deze wijziging aan de klant wordt gemeld.

 

Het staat de klant vrij om zich op elk moment terug te trekken uit de reis. Deze annulering vereist dat dezelfde persoon verantwoordelijk is voor de betaling van alle kosten in verband met naleving en terugtrekking uit het contract en voor een percentage dat kan oplopen tot 20% van de prijs van de reis.

10. Klachten:

Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien deze binnen 30 dagen na dienstverlening schriftelijk bij Voyages & Journeys zijn ingediend.

 

In geval van een klacht wegens het niet nakomen van de gehuurde diensten, heeft de klant het recht om een aanvraag in te dienen bij het Garantiefonds voor reizen en toerisme door een klacht in te dienen bij Turismo de Portugal op www.turismodeportugal.pt binnen 30 dagen na: (i) het einde van de reis; (ii) annulering van de reis; en (iii) zich ervan bewust te zijn geworden dat de reis niet kan worden gemaakt om enige reden die toe te schrijven is aan Voyages & Journeys.

 

11. Betaling:

De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar: creditcard of bankoverschrijving (alleen voor sommige diensten / producten).

 

Reisdocumenten worden afgegeven na betaling en bewijs van betaling. Reserveringen die niet binnen de gestelde termijnen zijn betaald of bij een vermoeden van fraude kunnen worden geannuleerd.

 

In geval van verdenking van fraude met creditcards, kan Voyages & Journeys vragen om een ​​kopie van de gebruikte creditcard en een kopie van het identiteitsbewijs van de gebruiker.

 

In geval van fraude worden diensten automatisch geannuleerd, zelfs als er al reisdocumenten zijn afgegeven of zelfs als de reis en / of het verblijf al is begonnen.

 

12. Wetgeving en jurisdictie:

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden worden beheerst door de Portugese wetgeving en de Portugese versie van dezelfde voorwaarden heeft voorrang.

 

13. Wijziging voorwaarden:

Voyages & Journeys behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en indien nodig te wijzigen om de klant hierover te informeren voordat de reservering definitief wordt.

 

14. Onze identiteit:

Naam: Portugal 720/2 Unipessoal, Lda (ook wel Voyages & Journeys genoemd)

Adres: Rua da Baixa 170, 2870-231 Montijo

BTW-nummer: 514341564

Telefoon: +351917800008

E-mail: info@voyagesjourneys.com

RNAVT 7818

Bedrijf geregistreerd

in Portugal